Etkinlikler

» VELİ TOPLANTILARI

» ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

» İNGİLİZCE

» TÜRKÇE DİLİ ETKİNLİĞİ

» DRAMA ETKİNLİĞİ

» MÜZİK ETKİNLİĞİ

» FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

» SANTRANÇ ETKİNLİĞİ

» YÜZME ETKİNLİĞİ


Anaokulları, proje yaklaşımından esinlenerek, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktadır.
Sadece Anaokullarında bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır:
Bilim ve sanat temellidir.
Çocuğun gerçek hayatın içinde etkileşim ve iletişim içinde olduğu herhangi bir konu, soru, durum ya da problem ile ilgili sistematik veri ve bilgi toplama süreci, proje yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır
Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdir
Belirgin şekilde giriş- gelişme ve sonuç bölümleri vardır
Üzerinde çalışılan proje direk olarak gözlenebilen bir konudur
Yaşamın içinden konular seçilir
İlk elden keşfetmenin yolları vardır
Bölgesel ve kültürel farklılıklara karşı duyarlıdır
Çocukları gerçek yaşam koşullarına hazırlar
Motivasyonu yükseltir
Okulda öğrenilenlerle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı anlamlı hale getirir
Bilginin oluşumunda işbirliğine dayalı çalışma ortamları kurulmasını sağlar
Sosyal iletişim becerilerinin artmasına destek olur
Problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
Çocukların farklı disiplinler arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlar
Çocuğun kendi okuluna veya topluma katkıda bulunması için fırsatlar oluşturur
Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsatlar tanır