Etkinlikler

» VELİ TOPLANTILARI

» ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

» İNGİLİZCE

» TÜRKÇE DİLİ ETKİNLİĞİ

» DRAMA ETKİNLİĞİ

» MÜZİK ETKİNLİĞİ

» FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

» SANTRANÇ ETKİNLİĞİ

» YÜZME ETKİNLİĞİ


Çocuklarımız verdiğimiz satranç eğitimi ile analiz ve sentez yapma becerisi, planlama ve kavrama gücü, sözlü muhakeme yapabilme yetenekleri, hafızaları gelişmektedir. Ayrıca problem çözebilme kapasiteleri hızlı mantıklı düşünebilme ve karar alabilme süreçleri de olumlu yönde gelişmeler gösterir.