Etkinlikler

» VELİ TOPLANTILARI

» ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

» İNGİLİZCE

» TÜRKÇE DİLİ ETKİNLİĞİ

» DRAMA ETKİNLİĞİ

» MÜZİK ETKİNLİĞİ

» FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

» SANTRANÇ ETKİNLİĞİ

» YÜZME ETKİNLİĞİ


Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.Bu etkinlikler;Deneyler,Araçları tanıma ve kullanma,Keşifler, icatlar,Mutfak çalışılmaları,Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar,Koleksiyonlar,ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma,Başvuru kitaplarını,diğer kitapları ve dergileri inceleme,Fotoğraf çekme,fotoğraf inceleme,Belgesel vb. izleme gibi çalışmalardan oluşmaktadır.