Etkinlikler

» VELİ TOPLANTILARI

» ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

» İNGİLİZCE

» TÜRKÇE DİLİ ETKİNLİĞİ

» DRAMA ETKİNLİĞİ

» MÜZİK ETKİNLİĞİ

» FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

» SANTRANÇ ETKİNLİĞİ

» YÜZME ETKİNLİĞİ


Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, öykü anlatma, pantomim, taklit oyunları, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb.Yer almaktadır. rnrnTürkçe etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşulmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır.