Eğitim Anlayışımız

» OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİM

» ETKİN ÖĞRENME

» MİSYONUMUZ

» VİZYONUMUZ


• Eğitimin temeli olan okuma-yazma ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli becerilerin, konuşma, dinleme ve oynama aktivitelerinin gelişimini sağlama,
• Duygularını ifade edebilme becerilerinin gelişimini sağlama,
• Kelime dağarcığını geliştirme,
• Kendileri ile ilgili olumlu duygular geliştirme ve kendilerini tanıma becerilerini geliştirme
• Karar verme becerileri geliştirme
• Çevrelerindeki dünyayı algılama ve tanıma fırsatını oluşturma.
Bunların yanı sıra, eğitim programımızdaki birçok konular da, çalıştığımız bu yolumuzdaki hedeflerimizin önderidir.
Anaokulları anne ve babalar için sadece çocuklarını bırakabilecekleri güvenli yerler olarak düşünülmemelidir. Anaokulu sıcak anne kucağından sonra dünyaya açılan yepyeni bir penceredir.
Çocuklar okul öncesinde öğrenmeyi öğreniyorlar. Şunu da unutmayalım;
“ Biz okul öncesiyiz; sevgiyi, mutluluğu, dostluğu, bilgiyi, minik yüzlere ve akıllara işlemek bizim işimiz… “